Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Tomtetaksering Tomtetaksering

Tomtetaksering

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal, festetomt m.m.

En verditakst over tomt/tomteområde gir en markedsvurdring av tomta. Samt en beskrivelse av størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige forhold, vann-/avløp etc. Samt tomtas potensiale.
Tomtetaksering tar i hvoedsak utgangspunkt i utnyttelsesmulighetene som ligger på tomta og tidsperspektiv for realisering.

Ved taksering av tomter må eier kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon for takstmannen. Vanlige dokumenter er situasjonskart, reguleringsplan/bebyggelsesplan og evt. prosjekterte hustegninger.

En tomtetaksering rapport inneholder:

  • Tomteverdi
  • Råtomtens markedsverdi, informasjon om ulike kostnader for opparbeidelse av teknisk anlegg og tilknytningsavgifter for vann og avløp.
  • Vurderingen av tomten baseres på bl.a. størrelse, grunn, regulering og vann-/avløp etc.

Har du planer om å bygge, og vil selge på prosjektnivå? Ta kontakt!