Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Byggelånsoppfølging Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

også kalt Byggelånskontroll, hva er det egentlig?

Lånegiver forlanger som oftest en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå "overbelastning" av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen.

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Vår byggelånsoppfølging er et ideelt verktøy for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Hvordan foregår dette?

Vi gjennomfører befaringer på byggeplass og møter etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Antall kontroller kan variere fra 6-7 på en enebolig til 20 - 25 på større prosjekter i løpet av byggeperioden.

I forbindelse med byggelånsoppfølging trenger vi alle kontraktsdokumenter, tegninger, budsjett og fremdriftsplan. Vi levere rapporter på standariserte maler utarbeidet av Norges Takseringsforbund, som dokumenterer at byggelånsoppfølgingen følger effektive rutiner.