Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Forhåndstakst Forhåndstakst

Forhåndstakst

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en forhåndsvurdering av eiendommen

Forhåndstakst utføres iht. NTFs regler, NS3451 og NS 3940.

Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrevet i takstdokumentet. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.
Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst

Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Taksthuset Follo bistår deg gjerne, ta kontakt i dag!