Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Skadetaksering Skadetaksering

Skadetaksering

Skadetakst

Få hjelp når uhellet er ute og eiendommen har fått skade

En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt.
Formålet er å beskrive skadeomfanget som er oppstått.

En skadetakst skal alltid inneholde et antatt skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med ett forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver. Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
Skjønnsmessig vurdering av omfang, skader, utbedring av skaden m.m. Skader kan være forårsaket av bl.a: setninger, skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, råte, vann, is, korrosjon m.m.

Få hjelp med skadetaksering

Vi kan foreta skaderegistrering og målinger. Så utarbeider vi rapporter med beskrivelse av synlighet, skadeårsak, skadeomfang, tiltak og beregner reparasjonskostnader og den verdiøkning som en eventuell reparasjon medfører. Videre vurderes materialers normale «levetid» og skadens påregnelighet ut fra vedlikehold, synlighet og bruk.

Uansett hvor godt vi prøver å sikre oss, kan det oppstå ulike skader på boliger og andre bygg. Heldigvis har de fleste tegnet en god skadeforsikring på bygning og innbo.

Kontakt Taksthuset Follo for å få profesjonell hjelp med skadetakst, mår uhellet er ute.