Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

  • Tilstandsrapport

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapport, en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Tilstandsrapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Tilstandsrapporter for problemfritt eierskifte

Tilstandsrapporter NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler) representerer en del av takseringen av din bolig, og krever en nøyaktig jobb. I tilstandrapporten vektlegges det byggtekniske, som er veldig viktig når man vurderer å selge boligen. Rapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som har stor betydning ved eierskifte. Dokumentet skal gi økt sikkerhet for både kjøper og selger.

Sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport, kontakt oss i dag!