Radon i huset?

Termografering og trykktesting

Trenger du energimerking?

Prisliste på våre tjenester


Boligsalgsrapport BSR 2 inkl oppmåling og verdisetting

Prisliste pr. 01 februar 2015

Leilighet Blokk/ bygård 12.500,-
Enebolig/ rekkehus/ del av 2 mannsbolig / fritidsbolig inntil 200 m2 15.000,-
Enebolig/ rekkehus/ del av 2 mannsbolig / fritidsbolig 200 m2 -300 m2 16.000,-
Enebolig/ rekkehus/ del av 2 mannsbolig / fritidsbolig 300 m2- 500 m2 18.000,-
Tillegg for utleiedel/ ekstra bygning 1.500,-
Hulltaking pr hull (normalt 1 pr våtrom, 1 ved utfôret kjellervegg)
Etter kundens ønske.
500,-

Forutsetter fremlagt beskrevet dokumentasjon av kunden.


Verditakst

Leilighet 4.400,-
Rekkehus / 2 mannsbolig / Mindre eneboliger over 1 plan/ Fritidsbolig 5.500,-
Enebolig inntil 250 m² 6.200,-
Enebolig over 250 m²/ småbruk/ eiendommer med flere bygninger Etter avtale
Tillegg utleiedel/ ekstra bygning 500,-


Andre tjenester

Tomtetakster 4.950,-
Tillegg for utviklingseiendommer 3.000,-
Utarbeide tegninger 2D pr plan 650,-
Utarbeide tegninger 3D pr plan 850,-

Timespis for ikke prisgitte oppdrag 1.500,- pr time.

Alle priser er oppgitt inkl. mva.