Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Verditaksering

  • Verditaksering

Verditakst

En verditakst lager takstmannen som en rapport etter befaring og oppmåling

Slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og samt vedlikeholdsbehov, altså ikke like grundige undersøkelser som på en Boligsalgsrapport.

Vi kryper høyt og lavt for å avdekke feil og mangler ved bolig, men er likevel helt avhengig av positiv medvirkning fra eier for at rapporten på verditakst skal bli dekkende og god.

En verditaksering er for beregne eiendommens markedsverdi på takseringsdagen, da er beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle heftelser m.m
Verditakst er basert på en visuell besiktigelse av eiendommen, supplert med enkle målinger.

Verditakst danner grunnlaget f.eks. ved salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør m.m.
På en vanlig boligeiendom tar befaringen / verditaksering 2 - 4 timer.

På et verditakst dokument, skal følgende opplysninger framgå:

  • Opplysninger om eiendommens hjemmelsforhold, ev. heftelser, rettigheter og servitutter iflg. grunnboken.
  • Generelle opplysninger om beliggenhet, vedlikehold, årlige utgifter, opparbeidelse av tomt, åpenbare feil, mangler og svikt.
  • Generelle konstruksjonsmessige opplysninger.
  • Arealopplysninger

Ta kontakt med Taksthuset Follo, så hjelper vi deg med verditaksering av din bolig