Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

  • Boligsalgsrapport ved salg

Boligsalgsrapport

- det nye verktøyet for tryggere boligslag

Boligsalgsrapport er resultatet av et samarbeid mellom de ulike takstorganisasjonene i landet.

Boligsalgsrapport er den beste garanti for en problemfri omsetning av boliger, og kan redusere konfliktnivået i forbindelse med overtagelse.
En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper.

Uenigheter og forhold som erfaringsmessig ofte fører til konflikt, kan bli påpekt eller belyst i en boligsalgsrapport. Vi leverer en boligsalgsrapport etter en ny befaring og en detaljert sjekkliste.

Boligsalgsrapporten - et alternativ til verditakst og tilstandsanalyse. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det i Boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.

Juridisk sett er boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner. Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstingeniøren, eller at han er blitt feilinformert.

Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund. Disse har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.
Boligsalgsrapporten er basert på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av takstmenn som har fått den nødvendige opplæring.

Vil du vite mer om boligsalgsrapport eller ønsker du å bestille? Ta kontakt i dag.