Radon i huset?

Verdi og lånetakst

Har du hatt innbrudd?

Verditaksering

Boligsalgsrapporten er et nytt produkt som vi tror vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer.

Boligsalgsrapporten / Verditaksering er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i landet.

Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund som har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.

Boligsalgsrapporten er utviklet på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av medlemmer som har fått den nødvendige opplæring.

Boligsalgsrapporten tar utgangspunkt i en Bygningsteknisk gjennomgang, men det kan bestilles tilleggsmoduler, foreløpig Arealmåling og Takst. Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilleggsmoduler. Klagenemnda ledes av en nøytral formann, og består av like mange representanter fra Forbrukerrådet og Bransjeorganisasjonene.

Befaringen ved en Boligsalgsrapport blir like omfattende som ved en Tilstandsrapport. På en vanlig boligeiendom tar befaringen / Verditaksering 2 - 4 timer.

Jeg kryper høyt og lavt for å avdekke feil og mangler, men er likevel helt avhengig av positiv medvirkning fra eier for at rapporten på verditakst skal bli dekkende og god.