Har du hatt innbrudd?

Termografering og trykktesting

Trenger du energimerking?

Trykktesting

En trykktesting av din bolig er ukjent for mange. De fleste tror at det kun er isolasjonen som påvirker husets energibruk til oppvarming, men bilde er noe mer komplisert.

Vi har tap gjennom vegg grunnet varmetransport som isolasjonen reduserer, så har vi tap gjennom ventilasjon av vår bolig og til slutt har vi et tap som heter infiltrasjonstap.
Enkelt forklart betyr infiltrasjonstap uønsket luftinntregning gjennom veggen(Kan gi kaldtrekk)eller luft som trenger inn i isolasjonen og ødelegger isoleringsevnen til denne.
I 2009 kom nye krav til maksimale lekkasjetall fra nye hus på 2,5 som vil si at maksimalt tillatt luftveksling er 2,5 ganger husets volum målt mot et bestemt trykk.
Tidligere var kravet 4. Alle som bygger nytt hus bør ta en uavhengig test av boligten som en kvalitetssikkring på arbeidene før garantitiden går ut.
En trykktesting av boligen kan sammen med termografering avsløre byggefeil og mangler som man ikke kan se.
Vi utarbeider på bakgrunn av trykktesting og termografering en energianalyse med forslag til løsninger, besparelse osv