Radon i huset?

Termografering og trykktesting

Fukt og råteskader, vi kan bistå med vurderig av skadene

Tilstandsrapport

Vi utfører taksering og tilstandsrapporter etter huskjøp.
Etter en eiendomshandel har du som kjøper plikt til å melde fra innen rimelig tid etter at du har oppdaget manglene. Vi dokumenterer dette i en fyldig rapport.

Slike mangler kan være:

 • Råteskader, skjult eller synlig
 • Vanninntrengning på grunn av dårlig drenert grunnmur
 • Lekkasje via bad og ned i underliggende rom
 • Lekkasje rundt pipe
 • Lekkasje via utett tak, sløyser mv
 • Punkterte vindu
 • Lekk i septiktank
 • Brudd på vannledninger eller kloakkledninger
 • Sig på bygninger, setningskader
 • Feil på elektrisk anlegg
 • Ikke byggemeldte tiltak
 • Manglende eller dårlig utført håndverksarbeid.
  o.s.v.