Vi kan trykktesting

Termografering og trykktesting

Trenger du energimerking?

Skadetaksering

En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt.  
Formålet er å beskrive skadeomfanget som er oppstått.  
En skadetakst skal alltid inneholde et antatt skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med ett forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver.
Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Brannskjønn, skadeskjønn er også andre begreper som benyttes rundt dette emnet. Skjønnsmessig vurdering av omfang, skader, utbedring av skaden m.m.
Skader kan være forårsaket av bl.a: setninger, skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, råte, vann, is, korrosjon m.m.

Skadetaksering eller skadetakst

Skadetakst

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden. Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skaden med pålitelige håndtverkere som har kort leveringstid.

Vannskader og fuktskader