Har du hatt innbrudd?

Verdi og lånetakst

Fukt og råteskader, vi kan bistå med vurderig av skadene

Rådgivning

Taksthuset Follo kan tilby tjenester innen rådgivning og konsulentvirksomhet.

Med mange års erfaring innen bygg, ventilasjon og inneklima, kan vi tilby rådgivning og konsulenttjenester for både bolig og industri-/næringsbygg.
For å sikre gode og funksjonelle bygg/anlegg kan vi i forbindelse med nybygg og rehabilitering bistå med bl.a:

•    Kartlegging av inneklima
•    Behovsanalyse
•    Energiberegninger
•    Rapporter
•    ENØK
•    Løsningsalternativer
•    Prosjektering
•    Innhenting av anbud
•    Kontrahering
•    Prosjektledelse/oppfølging
•    Overlevering

Taksthuset Follo kan også bistå i forbindelse med forvaltning og utleie av eiendom.