Radon i huset?

Termografering og trykktesting

Fukt og råteskader, vi kan bistå med vurderig av skadene

Byggevurdering og kontroll

Med byggvurdering og kontroll menes vurdering av utført arbeid. Det kan være som bygningskontrollør under byggetiden eller vurdering av utført arbeid etter ferdigstillelse.

JA, DET TRENGS EN UAVHENGIG KONTROLL

Under byggetiden:

Alle foretak er ansvarlig for sitt eget arbeide, men det viser seg gang på gang at det ofte ikke er tilstrekkelig.
Å leie inne en tredjepart som kan bistå med vurdering underveis vil alltid ha en positiv effekt.
En nøye kontroll av arbeidet mens bygget er under oppføring vil kunne avdekke fremtidige skjulte feil og mangler samt føre til store besparelser ved utbedringer.
En annen effekt som man ofte oppnår er at de som utfører arbeidet "er mer nøye" med utførelsen, når tiltakshaver selv ønsker en utvidet kontroll.