Radon i huset?

Verdi og lånetakst

Fukt og råteskader, vi kan bistå med vurderig av skadene

Forhåndstakst

Forhåndstakst utføres iht. NTFs regler, NS3451 og NS 3940. Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrevet i takstdokumentet. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.