Radon i huset?

Verdi og lånetakst

Har du hatt innbrudd?

Energimerking

NÆRING
Energimerking blir obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Det skilles mellom merking av selve bygget, ventilasjonsanlegget og oppvarmingskilde. Vi innehar kompetanse til merking på alle områder.

BOLIG
Energimerking blir fra 01.01.2010 obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig. Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Attesten er ment å samtidig kunne gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand boligen er i. Energimerket skal vise bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

EnergimerkingErfaringer så langt viser at med enkel registreringmetode får mange hus en dårligere karakter enn forventet. Dette vil kunne påvirke prisen til boligen.
Vi tilby en gjennomgang av huset og registrering av boligen slik at huset får riktig karakter.